ایمیل رمز عبور بازیابی کلمه عبور | ثبت نام
 •   

  مناقصات و مزايده ها

    

  آمار بازدید : 26905

    تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۷ شنبه ۸ دي   

   نسخه قابل چاپ

   

  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 97/17

  دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

  آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید مطهری

  موضوع مناقصه: اجرای عملیات مربوط به آماده سازی و استخراج حدود 252 هزار تن زغال سنگ خام از کارگاههای E3 و E4 معدن زون شرقی

  محل انجام موضوع مناقصه: معادن پروده طبس

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یک میلیارد و سیصد میلیون ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/10/15

  آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 97/10/22

  تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز شنبه مورخ 97/10/22

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ دو میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس بلوار شهید مطهری شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان یکم پلاک 5- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند .

  جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند.

  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 97/16

  دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

  آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید مطهری

  موضوع مناقصه: اجرای عملیات مربوط به آماده سازی و استخراج حدود 165 هزار تن زغال سنگ خام از کارگاه W1 معدن زون هفت فاز سه

  محل انجام موضوع مناقصه: معادن پروده طبس

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یک میلیارد و سیصد میلیون ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/10/15

  آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 97/10/22

  تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز شنبه مورخ 97/10/22

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ دو میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس بلوار شهید مطهری شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان یکم پلاک 5- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند .

  جهت کسب اطلاعات بیشتر  با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند.

  آگهی مناقصه عمومی تجدیدی شماره 97/14

  دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

  آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید مطهری

  موضوع مناقصه: اجاره 7 تا 11 دستگاه خودرو وانت با راننده

  محل تحويل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: دویست میلیون ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 97/10/11

  آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 97/10/18

  تاریخ بازگشایی پاکات: روز چهارشنبه مورخ 97/10/19 رأس ساعت 11

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس بلوار شهید مطهری شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان یکم پلاک 5 دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند.

  جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند.

  آگهی مناقصه عمومی شماره 97/15

  دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

  آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید مطهری

  موضوع مناقصه: انجام عملیات بارگیری و حمل (زغال، خاک، سنگ و لجن استخر باطله کارخانه زغالشویی)

  محل اجرای موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: دو میلیارد و پانصد میلیون ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 97/9/26

  آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 97/10/4

  تاریخ بازگشایی پاکات: روز چهارشنبه مورخ 97/1/5 رأس ساعت 11

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس بلوار شهید مطهری شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان یکم پلاک 5 دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند.

  جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید.

  آگهی مناقصه عمومی شماره 97/14

  دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

  آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید مطهری

  موضوع مناقصه: اجاره 11 دستگاه خودرو وانت با راننده

  محل تحويل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: دویست و هفتاد میلیون ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 97/9/13

  آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 97/9/20

  تاریخ بازگشایی پاکات: روز چهارشنبه مورخ 97/9/21 رأس ساعت 11

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس بلوار شهید مطهری شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان یکم پلاک 5 دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند.

  جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید.

  آگهی مناقصه عمومی شماره 97/12

  دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

  آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید مطهری

  موضوع مناقصه: خرید رزین تزریق دوجزئی و فوم تزریق دوجزئی جهت استفاده در معادن مکانیزه زغال سنگ

  محل تحويل موضوع مناقصه: در محل گمرکات ایران

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: سه میلیارد ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/7/21

  آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 97/7/28

  تاریخ بازگشایی پاکات: روز شنبه مورخ 97/7/28 رأس ساعت 11

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس بلوار شهید مطهری شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان یکم پلاک 5واحد 12- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند.

  جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید.

  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 97/11

  دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

  آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید مطهری

  موضوع مناقصه: اجرای عملیات مربوط به آماده سازی و استخراج حدود 283 هزار تن زغال سنگ خام از پانل P10 معدن مرکزی پروده یک
  محل انجام موضوع مناقصه: معادن پروده طبس

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/7/21

  آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 97/7/28

  تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز شنبه مورخ 97/7/28

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ دو میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس بلوار شهید مطهری شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان یکم پلاک 5- دفتر شركتزغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند .

  جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید.

  آگهی مناقصه عمومی شماره 97/10

  دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

  آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید مطهری

  موضوع مناقصه: خرید 3 دستگاه کامل کانویر زنجیری

  محل تحويل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: دو میلیارد ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 97/6/27

  آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 97/7/7

  تاریخ بازگشایی پاکات: روز یکشنبه مورخ 97/7/8 رأس ساعت 12

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس بلوار شهید مطهری شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان هشتم ضلع شمالی پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند .

  جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید.

  آگهی مناقصه عمومی شماره 97/9

  دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

  آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید مطهری

  موضوع مناقصه: خرید اقلام حفاری

  محل تحويل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: هشتصد و شصت میلیون ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/5/28

  آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 97/6/3

  تاریخ بازگشایی پاکات: روز یکشنبه مورخ 97/6/4 رأس ساعت 12

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس بلوار شهید مطهری شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان هشتم ضلع شمالی پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند .

  جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند.

  آگهی مناقصه عمومی تجدیدی دو مرحله ای شماره 97/8

  دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

  آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید مطهری

  موضوع مناقصه: اجرای کلیه عملیات مربوط به انجام بک ریپ در معادن پروده یک

  محل انجام موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: دو میلیارد ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/5/28

  آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 97/6/3

  تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز یکشنبه مورخ 97/6/4 رأس ساعت 11

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ دو میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس بلوار شهید مطهری شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان هشتم ضلع شمالی پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند .

  جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند.

   

  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 97/8

  دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

  آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید مطهری

  موضوع مناقصه: اجرای کلیه عملیات مربوط به انجام بک ریپ در معادن پروده یک بمیزان حدودی 3000 دست قاب (آرک یا فریم)

  محل انجام موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: دو میلیارد ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/4/31

  آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 97/5/6

  تاریخ بازگشایی پاکات: روز شنبه مورخ 97/5/6 رأس ساعت 10 صبح

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ دو میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس بلوار شهید مطهری شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان هشتم ضلع شمالی پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند .

  جهت کسب اطلاعات بیشتر  با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند.

   
  آگهی مناقصه عمومی شماره 97/7

  دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

  آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید مطهری

  موضوع مناقصه: تأمین نیروی انسانی جهت انجام کلیه امور خدماتی، زیربنایی، فضای سبز و اپراتوری فنی و اداری

  محل انجام موضوع مناقصه: اداره مرکزی، معادن پروده طبس و اقامتگاه درمانی یزد

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: دویست میلیون ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/4/31

  آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 97/5/6

  تاریخ بازگشایی پاکات: روز شنبه مورخ 97/5/6 رأس ساعت 10 صبح

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس بلوار شهید مطهری شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان هشتم ضلع شمالی پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند .

  جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند.

   

   

  آگهی مناقصه عمومی شماره 97/6

  دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

  آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید مطهری

  موضوع مناقصه: خرید فلکسی بولت 4 و 6 متری جهت استفاده در معادن مکانیزه زغال‌سنگ

  محل تحويل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یک میلیارد و پانصد میلیون ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/2/30

  آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 97/3/6

  تاریخ بازگشایی پاکات: روز یکشنبه مورخ 97/3/6 رأس ساعت 19

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس بلوار شهید مطهری شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان هشتم ضلع شمالی پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند .

  جهت کسب اطلاعات بیشتر  با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند.

   آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 97/5

  دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

  آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری

  موضوع مناقصه: اجرای عملیات مربوط به آماده سازی و استخراج حدود 142 هزار تن
  زغال سنگ خام از پنل های شرقی و غربی معدن زون 8 فاز 3.

  محل اجراي موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یک میلیارد و پانصد میلیون ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/2/23

  آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 97/2/30

  تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز یکشنبه مورخ 97/2/30 رأس ساعت 19

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ دو میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان هشتم – ضلع شمالی– پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس، مراجعه نمایند .

  جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند.

   

   

   آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 97/4

   

   

  دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

  آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری

  موضوع مناقصه: اجرای عملیات مربوط به آماده سازی و استخراج حدود 205 هزار تن
  زغال سنگ خام از پنل
  P9 معدن مرکزی پروده یک

  محل اجراي موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/2/23

  آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 97/2/30

  تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز یکشنبه مورخ 97/2/30 رأس ساعت 18:30

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ دو میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان هشتم – ضلع شمالی– پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس، مراجعه نمایند .

  جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند.

   آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 97/3

   

  دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

  آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری

  موضوع مناقصه: اجرای کلیه عملیات مربوط به 3000 متر پیشروی در معادن پروده یک

  محل اجراي موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یک میلیارد ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/2/23

  آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 97/2/30

  تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز یکشنبه مورخ 97/2/30 رأس ساعت 18

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ دو میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان هشتم – ضلع شمالی– پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس، مراجعه نمایند .

  جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند.

  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 97/2

   

  دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

  آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید مطهری

  موضوع مناقصه: سرویس، نگهداری و تعمیر تجهیزات خط انتقال KV132 و پستهای فرعی و اصلی برق

  محل انجام موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یکصد و هشتاد میلیون ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/2/23

  آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 97/2/30

  تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز یکشنبه مورخ 97/2/30 رأس ساعت 17:30

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس بلوار شهید مطهری شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان هشتم ضلع شمالی پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس، مراجعه نمایند .

  جهت کسب اطلاعات بیشتربا شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند.

   

  آگهی مناقصه عمومی شماره 97/1

   

  دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

  آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید مطهری

  موضوع مناقصه: تأمین نیروی انسانی جهت انجام کلیه امور اپراتوری فنی، معدنی و نظافت صنعتی در کارخانه زغالشویی و معادن شرکت زغال سنگ پروده طبس

  محل انجام موضوع مناقصه: معادن پروده طبس

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: پانصد میلیون ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/1/26

  آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 97/2/2

  تاریخ بازگشایی پاکات: روز یکشنبه مورخ 97/2/2 رأس ساعت 19

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس بلوار شهید مطهری شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان هشتم ضلع شمالی پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند .

  جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند.

   

  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 96/11

   

  دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

  آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید مطهری

  موضوع مناقصه: اجرای کلیه عملیات مربوط به 5000 متر پیشروی در معادن پروده یک

  محل انجام موضوع مناقصه: معادن پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی طبس

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: دو میلیارد ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 96/12/13

  آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 96/12/20

  تاریخ بازگشایی پاکات: روز یکشنبه مورخ 96/12/20 رأس ساعت 19

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ دو میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس بلوار شهید مطهری شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان هشتم ضلع شمالی پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس، مراجعه نمایند .

  جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید.

  آگهی مناقصه عمومی شماره 96/10

  دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

  آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید مطهری

  موضوع مناقصه: انجام امور خدماتي(نظافتي و بهداشتي)، زيربنايي و تأسیساتی، نگهداري و توسعه فضاي سبز همراه با تهيه مصالح و مواد مصرفي در مواردم لزوم

  محل انجام موضوع مناقصه: اداره مرکزی، معادن پروده طبس و اقامتگاه درمانی یزد

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یکصد و پنجاه میلیون ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 96/8/25

  آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 96/9/5

  تاریخ بازگشایی پاکات: روز یکشنبه مورخ 96/9/5 رأس ساعت 17

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس بلوار شهید مطهری شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان هشتم ضلع شمالی پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند .

  جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند.

  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 96/9

  دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

  آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید مطهری

  موضوع مناقصه: اجرای عملیات مربوط به آماده سازی و استخراج حدود 102 هزار تن
  زغال سنگ خام از پانل
  P1 معدن مرکزی پروده یک

  محل اجرای موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یک میلیارد و پانصد میلیون ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 96/7/25

  آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 96/8/2

  تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز سه شنبه مورخ 96/8/2 رأس ساعت 18

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ دو میلیون ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس بلوار شهید مطهری شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا به آدرس تهران: میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان هشتم ضلع شمالی پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند .

  جهت کسب اطلاعات بیشتر  با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند.

   
   
  آگهی مناقصه عمومی شماره 96/8

  دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

  آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید مطهری

  موضوع مناقصه: اجاره 10 دستگاه خودرو وانت با راننده جهت حمل متریال و مصالح ساختمانی موردنیاز در منطقه معدنی پروده در سه شیفت کاری

  محل تحويل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یکصد و سی میلیون ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 96/7/25

  آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 96/8/2

  تاریخ بازگشایی پاکات: روز سه شنبه مورخ 96/8/2 رأس ساعت 17

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس بلوار شهید مطهری شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا به آدرس تهران: میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان هشتم ضلع شمالی پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند .

  جهت کسب اطلاعات بیشتر  با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند.

   

   

  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 96/7

  دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

  آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید مطهری

  موضوع مناقصه: اجرای کلیه عملیات مربوط به حدود 2000 متر پیشروی در معادن پروده یک شرکت زغال سنگ پروده طبس (معدن زون شرقی)

  محل تحويل موضوع مناقصه: شرکت زغال سنگ پروده طبس

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: هشتصد میلیون ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 96/6/20

  آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 96/7/2

  تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز دوشنبه مورخ 96/7/3 رأس ساعت 11

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس بلوار شهید مطهری شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان هشتم ضلع شمالی پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند .

  جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند.

  آگهی مناقصه عمومی تجدیدی دومرحله ای شماره 96/5

  دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

  آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید مطهری

  موضوع مناقصه: اجرای کلیه عملیات مربوط به انجام 2000 متر پیشروی در تونلهای اصلی و فرعی معادن پروده یک شرکت زغال سنگ پروده طبس(معدن مرکزی)

  محل انجام موضوع مناقصه: معادن پروده طبس واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهر طبس

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: هشتصد میلیون ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 96/6/20

  آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 96/7/2

  تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز دوشنبه مورخ 96/7/3 رأس ساعت 10

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس بلوار شهید مطهری شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان هشتم ضلع شمالی پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند .

  جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند.

    
  آگهی مناقصه عمومی شماره 96/7
  دستگاه مناقصه گزار: شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس

  آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید مطهری

  موضوع مناقصه : انجام سرويس اياب و ذهاب پرسنل توسط 11 تا 18 دستگاه اتوبوس با راننده

  محل اجراي موضوع مناقصه : مسیر طبس به معادن پروده و بالعکس(بطول تقریبی 75 کیلومتر)

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 96/5/14

  آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 96/5/21

  تاریخ بازگشایی پاکات: روز شنبه مورخ 96/5/21 رأس ساعت 19

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس بلوار شهید مطهری شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس یا تهران میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان هشتم ضلع شمالی پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت ذغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند.

  جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند.

  آگهی مناقصه عمومی شماره 96/6

  دستگاه مناقصه گزار: شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس

  آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید مطهری

  موضوع مناقصه: خرید 124 دستگاه کولر گازی

  محل تحويل موضوع مناقصه: شرکت زغال سنگ پروده طبس

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یکصد و هشتاد میلیون ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 96/4/7

  آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 96/4/17

  تاریخ بازگشایی پاکات: روز شنبه مورخ 96/4/17 رأس ساعت 19

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس بلوار شهید مطهری شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس یا تهران میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان هشتم ضلع شمالی پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت ذغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند.

  جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند.

  آگهي فراخوان عمومي (خرید چوب روسی)

  شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس در نظر دارد مقدار 320 متر مکعب چوب روسی جهت استفاده در معادن مكانيزه ذغال‌سنگ خریداری نماید. لذا از شركتهاي مرتبط و فعال در حوزه مذكور، دعوت می گردد پیشنهادات فنی و مالی خود را در اسرع وقت به این شرکت ارسال فرمایند.

  آخرین مهلت ارائه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 12 روز چهار شنبه مورخ 96/3/17

  آدرس: خراسان جنوبي، طبس گلشن، بلوار شهيد مطهري، شركت ذغال‌سنگ پروده طبس، واحد بازرگانی- فکس: 32829664-056

  جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل نمایید.

  مشخصات چوب روسی مورد نیاز:

  ردیف

  وزن مخصوص

  رطوبت

  قطر

  طول

  1

  550 کیلو گرم بر متر مکعب

  10>

  25-20 سانتیمتر

  6 متر

                        آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 5/96(نوبت سوم)

   

  دستگاه مناقصه گزار: شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس

  آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید مطهری

  موضوع مناقصه: اجرای کلیه عملیات مربوط به انجام 2000 متر پیشروی در تونلهای اصلی و فرعی معادن پروده یک شرکت زغالسنگ پروده طبس(معدن مرکزی)

  محل انجام موضوع مناقصه: معادن پروده طبس واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: هشتصد میلیون ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 96/3/11

  آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 96/3/21

  تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز یکشنبه مورخ 96/3/21 رأس ساعت 18

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس بلوار شهید مطهری شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس یا تهران میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان هشتم ضلع شمالی پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت ذغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند .

  جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند.

   

  آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 96/5

  دستگاه مناقصه گزار: شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس

  آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید مطهری

  موضوع مناقصه: اجرای کلیه عملیات مربوط به انجام 2000 متر پیشروی در تونلهای اصلی و فرعی معادن پروده یک شرکت زغالسنگ پروده طبس(معدن مرکزی)

  محل انجام موضوع مناقصه: معادن پروده طبس واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: هشتصد میلیون ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 96/3/3

  آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 96/3/10

  تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز چهارشنبه مورخ 96/3/10 رأس ساعت 19

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس بلوار شهید مطهری شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس یا تهران میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان هشتم ضلع شمالی پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت ذغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند .

  جهت کسب اطلاعات بیشتر  با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند.

  آگهی مناقصه عمومی شماره 96/4

  دستگاه مناقصه گزار: شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس

  آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید مطهری

  موضوع مناقصه: انجام کلیه امور اپراتوری فنی و معدنی و نظافت صنعتی در سایت کارخانه زغالشویی و معادن شرکت زغال سنگ پروده طبس

  محل انجام موضوع مناقصه: کارخانه زغالشویی و معادن پروده طبس

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یکصد و پنجاه میلیون ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 96/2/14

  آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 96/2/23

  تاریخ بازگشایی پاکات: روز شنبه مورخ 96/2/23 رأس ساعت 19

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس بلوار شهید مطهری شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس یا تهران میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان هشتم ضلع شمالی پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت ذغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند .

  جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید.

   
  آگهی مناقصه عمومی شماره 96/3

  دستگاه مناقصه گزار: شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس

  آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید مطهری

  موضوع مناقصه: خرید فلکسی بولت 4 و6 متری جهت استفاده در معادن مکانیزه ذغال‌سنگ

  محل تحويل موضوع مناقصه: معادن پروده طبس

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یک میلیارد و نهصد میلیون ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 96/1/26

  آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 96/2/9

  تاریخ بازگشایی پاکات: روز شنبه مورخ 96/2/9 رأس ساعت 19:15

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس بلوار شهید مطهری شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس یا تهران میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان هشتم ضلع شمالی پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت ذغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند .

  جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید.

   

  آگهی مناقصه عمومی شماره 96/2
  دستگاه مناقصه گزار: شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس

  آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید مطهری

  موضوع مناقصه: خرید ریل روسی(R18) و متعلقات مربوطه

  محل تحويل موضوع مناقصه: معادن پروده طبس

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یکصد و پنجاه میلیون ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 96/1/26

  آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 96/2/9

  تاریخ بازگشایی پاکات: روز شنبه مورخ 96/2/9 رأس ساعت 18:30

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس بلوار شهید مطهری شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس یا تهران میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان هشتم ضلع شمالی پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت ذغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند .

  جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید.

   
  آگهی مناقصه عمومی شماره 96/1

  دستگاه مناقصه گزار: شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس

  آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید مطهری

  موضوع مناقصه: انجام امور خدماتي(نظافتي و بهداشتي)، زيربنايي و تأسیساتی، نگهداري و توسعه فضاي سبز همراه با تهيه مصالح و مواد مصرفي در موارد لزوم

  محل انجام موضوع مناقصه: اداره مرکزی، معادن پروده طبس و اقامتگاه درمانی یزد

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یکصد و پنجاه میلیون ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 96/1/24

  آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 96/2/2

  تاریخ بازگشایی پاکات: روز شنبه مورخ 96/2/2 رأس ساعت 19

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس بلوار شهید مطهری شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس یا تهران میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان هشتم ضلع شمالی پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت ذغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند .

  جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید.

   

  آگهی مناقصه عمومی شماره 95/12

  دستگاه مناقصه گزار: شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس

  آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید مطهری

  موضوع مناقصه: خرید تسمه نوار نقاله جهت استفاده درمعادن مكانيزه ذغال سنگ

  محل تحويل موضوع مناقصه: معادن پروده طبس

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یک میلیارد ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 95/12/7

  آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 95/12/16

  تاریخ بازگشایی پاکات: روز دوشنبه مورخ 95/12/16 رأس ساعت 18.

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس بلوار شهید مطهری شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس یا تهران میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان هشتم ضلع شمالی پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت ذغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند .

  جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند.

   

  آگهی مناقصه عمومی شماره 95/11

  دستگاه مناقصه گزار: شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس

  آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید مطهری

  موضوع مناقصه: خرید توری صنعتی(مش)

  محل تحويل موضوع مناقصه: معادن پروده طبس

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: پانصد و پنجاه میلیون ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 95/11/30

  آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 95/12/10

  تاریخ بازگشایی پاکات: رأس ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 95/12/10

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس بلوار شهید مطهری شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس یا تهران میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان هشتم ضلع شمالی پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت ذغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند.

  جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند.

   
   
  آگهي فراخوان عمومي (خرید چراغ تونلی)

  شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس در نظر دارد تعداد 300 عدد چراغ تونلی و شارژر رکی مربوطه را جهت استفاده در معادن مكانيزه ذغال‌سنگ خریداری نماید. لذا از شركتهاي مرتبط و فعال در حوزه مذكور، دعوت مي شود پیشنهادات فنی و مالی خود را در اسرع وقت به این شرکت ارسال فرمایند.

  آخرین مهلت ارائه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 95/11/14

  آدرس: خراسان جنوبي، طبس گلشن، بلوار شهيد مطهري، شركت ذغال‌سنگ پروده طبس، واحد بازرگانی- فکس: 32822233-056

  جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل نمایند.

  مشخصات فنی چراغ تونلی:

  Battery Type Lithium Ion

  Life Span >1000 Charging Cycles, 20000 Hours

  Charge Time <8 Hours

  Discharge Time >18 Hours

  Low Beam >5000 LUX

  High Beam >15000 LUX

  IP>=68

  Certificate ATEX, M1, ia, Zone 0

  Main Cable between battry and head lamp > 1m

   

   
  آگهی مزایده عمومی شماره 95/1

  دستگاه مزایده گزار: شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس

  آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید مطهری

  موضوع مزایده: فروش زغال­سنگ حاصل از بازفرآوری حدود 2 میلیون ­تن باطله کارخانه زغال­شويی

  محل اجرای موضوع مزایده: منطقه معدنی پروده طبس

  مبلغ تضمين شركت در مزایده: دو میلیارد ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: حداکثر تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 95/10/23

  آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 95/11/4

  تاریخ بازگشایی پاکات: روز دوشنبه مورخ 95/11/4 رأس ساعت 18

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس بلوار شهید مطهری شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس یا تهران میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان هشتم ضلع شمالی پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت ذغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند .

  جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند.

   
   

  آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه‌گران

  شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس در نظر دارد به استناد آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران متقاضی اجرای پروژه مشروحه زیر اقدام نماید.

  1- کارفرما: شرکت ذغال سنگ پروده طبس

  2- موضوع مناقصه: مناقصه تأمين مالي(فاينانس خارجي) و خريد كليه تجهيزات موردنياز براي راه‌اندازي و بهره‌برداري يك كارگاه استخراج زغال‌سنگ به روش لانگوال مكانيزه شامل: مهندسي، تأمين تجهيزات، نصب، راه‌اندازي، تست عملكرد، آموزش و تأمين قطعات يدكي دوساله همراه با گارانتي و خدمات پس از فروش

  3- آخرين مهلت خرید اسناد استعلام ارزیابی کیفی: حداكثر تا ساعت 13 روز سه‌شنبه مورخ 30/9/95

  4- آخرين مهلت تحویل اسناد: حداكثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 16/11/95

  5- تاریخ بازگشایی اسناد ارزيابي كيفي: روز شنبه مورخ 16/11/95 رأس ساعت 17

  6- محل تحویل اسناد: استان خراسان جنوبي- شهرستان طبس- بلوار شهید مطهری- شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس- واحد بازرگاني

  توضیحات:

  الف- اسناد و مدارک ارزیابی صرفاً به نماینده مناقصه‌گر با ارائه معرفی‌نامه کتبی ممهور به مهر و امضاء مجاز مناقصه‌گر تحویل می‌گردد.

  ب- ارائه مدارک و اسناد مربوطه هیچگونه حقی را برای مناقصه گران ایجاد نخواهد کرد.

  ج- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

  لذا، اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ يك ميليون ریال به حساب 71/4444 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفینامه معتبر به آدرس: طبس- بلوار شهید مطهری شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس- واحد بازرگانی يا تهران: ميدان آرژانتين، خيابان احمد قصير، خيابان هشتم، ضلع شمالي، پلاك 15، واحد 12، دفتر شركت زغال‌سنگ پروده طبس، جهت خرید اسناد استعلام ارزیابی کیفی مراجعه نمایند. ضمناً متن این فراخوان در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور درج گردیده است.

  جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل نمایید.

   

  Call for Prequalification of Tenderers

  Tabas  Parvadeh Coal Company intends to prequalify tenderers for holding the below mentioned project as per the paragraph C of the article 12 of the tenders bylaw.

  1-      Client:  Tabas Parvadeh Coal Company

  2-      Tender subject: (Offshore) Financing and Procurement of a complete set of equipment to commission and operate a Mechanized longwall panel including engineering, procurement, installation, commissioning, performance test, training and supply of two years spare parts with guarantee and aftersales services.

  3-      Deadline to purchase the documents: Up to 13:00 oclock on Tuesday 20 Dec. 2016

  4-      Deadline to submit the completed documents: Late by 13:00 oclock on Saturday 4 Feb. 2017

  5-      Date to open the received documents: 17:00 oclock on Saturday 4 Feb. 2017

  6-      Delivery Address: TPCCO Commercial Department, Tabas Parvadeh Coal Company, Shahid Motahari Blvd., Tabas , South Khorasan, Iran

  Notes:

  A- Tender documents will solely be handed over to representatives of the tenderers upon the submission of letter of introduction, signed and sealed by the tenderers.

  B- Submission of the tender documents will not grant any right to the tenderers.

  C- Advertisement costs shall be borne by the successful tenderer.

  To buy the tender documents, real and legal persons, who are eligible to take part in the tender, are invited to pay one million Rials to the account no. 4444/71 at Sepah Bank, main branch in Tabas, and hand over the original receipt together with their letter of introduction to TPCCO Commercial Department, Tabas Parvadeh Coal Company, Shahid Motahhari Blvd., Tabas OR to TPCCO Office (12), Number 15, 8th Ahmad Ghasir street, Ahmad Ghasir Ave., Argentina Square, Tehran, Iran.

  This notice is available also on the website of National Database Portal of Iran tenders Information.

  For further information, please contact (+98) 56 32824551-5.

   

   
   
   آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 95/10

  دستگاه مناقصه گزار: شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس

  آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید مطهری

  موضوع مناقصه: طراحی، تأمین، نصب، راه اندازی و تست عملکرد عملیات مربوط به اصلاح فلوشیت فرآیند تولید در کارخانه زغالشویی طبس به منظور افزایش راندمان و ظرفیت کارخانه زغالشویی

  محل اجرای موضوع مناقصه: کارخانه زغالشویی معدن ذغال‌سنگ پروده طبس

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: چهار میلیارد ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: حداکثر تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 95/8/20

  آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 95/10/7

  تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز سه شنبه مورخ 95/10/7 رأس ساعت 17

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس بلوار شهید مطهری شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس یا تهران میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان هشتم ضلع شمالی پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت ذغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند .

  جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند.

   

  آگهی مناقصه عمومی شماره 95/9

  دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

  آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید مطهری

  موضوع مناقصه: در اختیار قرار دادن 6 دستگاه لودر مدل CK956 با راننده با شرایط تأمین اعتبار خرید دستگاهها توسط کارفرما تا مبلغ 9 میلیارد ریال(با کارمزد 18% سالانه) و بازپرداخت تسهیلات مربوطه از طریق کار دستگاهها در معادن زغال سنگ پروده طبس به مدت حداکثر 5 سال تمام شمسی طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه

  محل اجراي موضوع مناقصه: معادن زغال سنگ پروده طبس واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: هشتصد و سی میلیون ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 95/7/26

  آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 95/8/8

  تاریخ بازگشایی پاکات: روز شنبه مورخ 95/8/8 رأس ساعت 17

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس(کد شعبه: 118) و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس بلوار شهید مطهری شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس یا تهران میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان هشتم ضلع شمالی پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت ذغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند .

  جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند.

   

  آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 95/8

  دستگاه مناقصه گزار: شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس

  آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید مطهری

  موضوع مناقصه : استخراج زغال خام از کارگاههای P7 f.l و P8 f.l معدن مرکزی

  محل اجراي موضوع مناقصه : معادن ذغال‌سنگ پروده طبس

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یک میلیارد و پانصد میلیون ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 95/7/5

  آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 95/7/17

  تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز شنبه مورخ 95/7/17 رأس ساعت 19

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس بلوار شهید مطهری شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس یا تهران میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان هشتم ضلع شمالی پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت ذغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند .جهت کسب اطلاعات بیشتر  با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند.

  آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 95/7

  دستگاه مناقصه گزار: شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس

  آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید مطهری

  موضوع مناقصه : استخراج زغال از کارگاه E2 زون شرقی

  محل اجراي موضوع مناقصه : معادن ذغال‌سنگ پروده طبس

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: هفتصد میلیون ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 95/7/5

  آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 95/7/17

  تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز شنبه مور