تعمیرات الکتروموتورهای معدنی

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 20/98

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید مطهری

موضوع مناقصه: تعمیرات الکتروموتورهای معدنی

محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یک میلیارد و دویست میلیون ریال

آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 2/9/98

آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 13/9/98

تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز پنجشنبه مورخ 14/9/98

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس بلوار شهید مطهری شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا
تهران
میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان یکم پلاک 5- دفتر شركت
زغال سنگ پروده طبس، مراجعه نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید.