سی امین جلسه کمیته HSEE و مدیریت بحران معادن استان خراسان جنوبی به میزبانی شرکت زغال سنگ پروده طبس برگزار شد.

سی امین جلسه کمیته HSEE و مدیریت بحران معادن استان خراسان جنوبی به میزبانی شرکت زغال سنگ پروده طبس برگزار شد.
در این نشست، آخرین اقدامات شرکت های عضو کمیته در راستای مقابله با شیوع کرونا و اجرای پروتکل های بهداشتی و همچنین وضعیت ایمنی معادن، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در پایان جلسه، اعضای کمیته از فعالیت های سطحی و زیرزمینی شرکت زغال سنگ پروده طبس بازدید نمودند.
با توجه به اهمیت جمع آوری، مستندسازی و تحلیل و بررسی به موقع آمار معادن برای اتخاذ تصمیمات مقتضی و به موقع و پس از بحث و بررسی در جلسه کمیته، مقرر شد اولین پایگاه پایلوت جمع آوری آنلاین اطلاعات معادن، در اداره صنعت، معدن و تجارت فعال شود.
شایان ذکر است که آقایان زارع نیا، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت و قاسمی زاده، معاون مدیرکل و رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان طبس نیز در جلسه کمیته حضور داشتند.
رمضان کریتی ثانی، مدیرعامل شرکت زغال سنگ پروده طبس، همزمان ریاست کمیته HSEE و مدیریت بحران معادن استان خراسان جنوبی را نیز عهده دار است.
روابط عمومی شرکت زغال سنگ پروده طبس