10 خرداد 1399 23:58:40 ب.ظ

بازدید مدیرکل حفاظت محیط زیست استان

روابط عمومی شرکت زغال سنگ پروده طبس: مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی و همراهان در بازدید از منطقه معدنی پروده، جریان فعالیت های شرکت را مورد بازدید قرار دادند. در این بازدید، مدیرعامل شرکت گزارشی از عملکرد شرکت، اشتغال زایی صورت گرفته و فعالیت های زیست محیطی شرکت و بویژه موفقیت های اخیر در کاهش آب مصرفی فرایند فرآوری زغال سنگ و بازیافت و بازچرخه آب و همچنین کاهش مصرف چوب در عملیات مکانیزه استخراج زغال سنگ ارائه نمود. کریتی ثانی در ادامه تأکید کرد که گذر از معدنکاری سنتی به مکانیزه می تواند بویژه در بحث کاهش مصرف چوب، آثار زیست محیطی مثبتی به همراه داشته باشد و تحقق این امر یقیناً مستلزم حمایت دولت خواهد بود. اکبری، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان نیز ضمن تشکر از نگاه ویژه شرکت زغال سنگ پروده طبس به مسائل زیست محیطی، عنوان داشت که در جامعه کنونی آب قربانی توسعه گردیده و باید مباحث توسعه بازنگری گردد و برنامه عملیاتی این شرکت در صرفه جویی مصارف آبی، نشانه آینده نگری آن است و حجم آب مصرفی شرکت زغال سنگ پروده طبس در مقایسه با اشتغال پایدار ایجاد شده، بسیار قابل قبول است و امید میرود که همین نگاه و برنامه ریزی، در حوزه انرژی نیز مورد توجه قرار گیرد. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ضمن اشاره به خود اظهاری های انجام شده توسط شرکت درپیش گیری از انواع آلودگی ها و اقدامات صورت گرفته در زمینه فاضلاب و کنترل پسماند، مدیریت مؤثر مدیرعامل شرکت و برنامه اقدامات عملی را عامل اساسی معرفی شرکت به عنوان یکی از صنایع سبز استان عنوان نمود که توانسته است نام شرکت زغال سنگ پروده طبس را به عنوان شرکت سبز و حامی محیط زیست مطرح نماید. اکبری در ادامه با اشاره به اینکه معدن پروده در داخل پناهگاه حیات وحش قرار گرفته است، لزوم توجه بیشتر معادن منطفه به این مهم را مورد تأکید قرار داد و اظهار امیدواری نمود که با انجام برنامه های حمایتی در قالب مسئولیت های اجتماعی، حیات وحش منطقه نیز از حمایت های بیشتری برخوردار گردد. شایان ذکر است که در این برنامه، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی از محل تصفیه خانه بهداشتی شرکت و سیستم زهکشی گاز متان مستقر در معدن یک، بازدید نمود.