ارائه خدمات فنی و مهندسی، مشاوره و پشتیبانی حوزه فناوری اطلاعات

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 98/12 دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: ارائه خدمات فنی و مهندسی، مشاوره و پشتیبانی در حوزه های اکتیو و پسیو، سرورها، مانیتورینگ شبکه و پشتیبان گیری از داده ها و اطلاعات نرم افزارهای مورد استفاده در شرکت به همراه آموزش پرسنل محل انجام موضوع مناقصه: اداره مرکزی، معادن پروده و دفتر تهران مبلغ تضمين شركت در مناقصه: دویست میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 98/5/9 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 98/5/22 تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز چهارشنبه مورخ 98/5/23 رأس ساعت 18 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان یکم – پلاک 5– دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند.