23 فروردین 1400 11:53:34 ق.ظ

خرید لوله گالوانیزه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 99/37

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: خرید لوله گالوانیزه

محل تحویل موضوع مناقصه: طبس، منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: ششصد و بیست میلیون ریال

آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/11/19

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 99/11/29

تاریخ بازگشایی پاکات: روز پنجشنبه مورخ 99/11/30 رأس ساعت 8 صبح

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 653 و 654) تماس حاصل فرمایید.