مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 1400/1

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 1400/1- تمدید مهلت خرید اسناد

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: اجرای کلیه عملیات مربوط به استخراج حدود 486،600 تن زغال‌سنگ خام از کارگاههای EZ زون شرقی پروده یک

محل اجرای موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: چهار میلیارد ریال

آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/2/8

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 1400/2/15.

تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز چهارشنبه مورخ 1400/2/15 رأس ساعت 14.

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 653 و 654) تماس حاصل فرمایید.