بر اساس ارزیابی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، شرکت زغال سنگ پروده طبس به عنوان واحد نمونه کارگری استان در سال 1399 معرفی گردید.

"کزغال" واحد نمونه کارگری استان خراسان جنوبی در سال 1399

بر اساس ارزیابی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، شرکت زغال سنگ پروده طبس به عنوان واحد نمونه کارگری استان در سال 1399 معرفی گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت زغال سنگ پروده طبس، مراسم تقدیر از واحدها و کارگران نمونه سال 1399 استان که به خاطر شرایط همه گیری کووید 19، از اردیبشهت ماه به شهریور ماه موکول گردیده بود، با حضور استاندار خراسان جنوبی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و منتخبین مرحله استانی سی و دومین جشنواره تجلیل از کارگران گروه های کار و واحدهای نمونه، در محل استانداری خراسان جنوبی برگزار گردید.

در این مراسم از شرکت زغال سنگ پروده طبس به عنوان واحد نمونه استان در سال 1399 تجلیل گردید و از تلاش ها و فعالیت های این مجموعه در مسیر کارآفرینی، حفظ و صیانت از کرامت انسانی و فرهنگ کار و تلاش و حرکت در مسیر اعتلای کشور و تولید داخلی قدردانی شد و به پاس این موفقیت، با اهدای تندیس و لوح سپاس، از مدیرعامل شرکت تقدیر به عمل آمد.

"کریتی ثانی" مدیرعامل شرکت زغال سنگ پروده طبس نیز در این مراسم به نمایندگی از واحدهای کار استان، به طرح مسائل و دغدغه های واحدها پرداخت و ضمن تأکید بر ظرفیت های بالای معدنی و صنعتی استان و بویژه زغال سنگ که استان خراسان جنوبی را به قطب این ماده معدنی تبدیل نموده است، خواستار تأمین زیرساخت های موردنیاز برای توسعه صنایع و معادن استان شد تا از ظرفیت بالای این بخش در بحث اشتغال، توسعه پایدار، امنیت اجتماعی و شکوفایی اقتصادی، بهره برداری بیشتر صورت پذیرد.

وی همچنین با اشاره به تراکم بالای جمعیتی در واحدهای کار و به خصوص واحدهای معدنی که در ردیف اول گروه های ده کانه اشتغال نیز قرار داشته و حتی در اعمال محدودیت ها نیز ناگزیر به ادامه فعالیت هستند، درخواست نمود واکسیناسیون این نیروها در اولویت دستور کار استان قرار گیرد.

"کریتی ثانی" به موضوع مسکن کارگران نیز پرداخت و درخواست نمود این موضوع به عنوان مطالبه به حق جامعه شریف کارگری، توسط مسئولین ذیربط مورد پیگیری جدی واقع شده و فرایند تحقق این خواسته، تسریع و تسهیل گردد.

شایان ذکر است که آقای احمد غیبی زاده از شرکت زغال سنگ پروده طبس به عنوان کارگر منتخب شهرستان، در مرحله استانی جشنواره مذکور مورد تقدیر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قرار گرفت.