خريد فلکسی بولت 4 و 6 متری

آگهی مناقصه عمومی شماره 99/34

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید سپهبد سلیمانی

موضوع مناقصه: خريد فلکسی بولت 4 و 6 متری

محل تحویل کالای موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: چهار میلیارد و سیصد میلیون ریال

آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 99/10/22

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 99/11/1

تاریخ بازگشایی پاکات: روز چهارشنبه مورخ 99/11/1 رأس ساعت 18:30

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 (واحد بازرگانی) تماس حاصل فرمایید.