24 شهریور 1398 18:17:35 ب.ظ

آگهی مناقصه خرید ریل و متعلقات

آگهی مناقصه عمومی شماره 98/14 دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: خرید ریل نمره 18 و متعلقات مربوطه جهت استفاده در معادن زغال سنگ محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: دو میلیارد و هفتصد میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/6/5 آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 98/6/12 تاریخ بازگشایی پاکات: روز چهارشنبه مورخ 98/6/13 رأس ساعت 18 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان یکم – پلاک 5- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس، مراجعه نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند.