25 اردیبهشت 1400 01:01:17 ق.ظ

اجرای کلیه عملیات مربوط به استخراج زغال سنگ خام

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 1400/9

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: اجرای کلیه عملیات مربوط به استخراج حدود 225 هزار تن زغال‌سنگ خام از کارگاه W2 زون هشت فاز سه

محل اجرای موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: دو میلیارد ریال

آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/2/21

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 1400/2/29

تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز پنجشنبه مورخ 1400/2/30 رأس ساعت 7:30 صبح

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 653 و 654) تماس حاصل فرمایید.