10 خرداد 1399 23:17:17 ب.ظ

آگهی مناقصه عمومی انجام کیه عملیات 2500 متر پیشروی معدنی

مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 98/10 دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: انجام کلیه عملیات مربوط به 2500 مترپیشروی در مسیرهای معدن یک محل اجرای موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: هفتصد میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 98/4/21 آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 9 روز یک شنبه مورخ 98/5/13 تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز دو شنبه مورخ 98/5/14 رأس ساعت 18:30 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان یکم – پلاک 5– دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند.