صدور گواهینامه پذیرش سهام #کزغال توسط #فرابورس

عرضه اولیه #کزغال با استقبال ۳,۷۲۶,۱۳۰ متقاضی انجام شد.
نام و نماد #شرکتزغالسنگپرودهطبس بر تابلوی #فرابورس ایران
مشارکت شما حمایت از #تولیدداخلی و #اشتغالپایدار است.
با #کزغال در مسیر #توسعه همراه باشید.
سهام #شرکتزغالسنگپرودهطبس در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ به عنوان یکصد و هفتاد و هفتمین شرکت بازار سهام فرابورس، با نماد #کزغال داد و ستد شد.
روابط عمومی #شرکتزغالسنگپرودهطبس