مدیرعامل شرکت زغال سنگ پروده طبس: روابط عمومی و ارتباطات، راهبردهای کارامد توسعه نوین هستند.

روابط عمومی و ارتباطات، راهبردهای کارامد توسعه نوین هستند.

کریتی ثانی، مدیرعامل شرکت زغال سنگ پروده طبس: در گستره وسیع ارتباطی امروز، کسب و کارهایی موفق عمل خواهند کرد که از ابزارهای کاربردی روابط عمومی و ارتباطات، برای مدیریت روابط درون و برون سازمانی و توسعه مبتنی بر روابط مؤثر استفاده نمایند.

وی در ادامه گفت: سرعت گسترش ارتباطات  در کنار تغییرات و نوآوری های مستمر این حوزه را باید عاملی بسیار مؤثر در شکل دهی روند حرکتی و توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جوامع دانست که در  نتیجه، محیط های کسب و کار نیز به .واسطه قرارگرفتن در بستر اجتماع و تأثیرپذیری کلی از الگوهای اجتماعی، ناگزیر به همراهی و همسویی بوده و دوام و بقای آنها منوط به توسعه کارآمد و همخوان با آخرین تغییرات حوزه ارتباطات است. افزایش روزافزون دسترسی به ابزارها و شبکه های ارتباطی در بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری و انتشار وسیع اخبار مختلف و به لحظه یکی از ویژگی های ارتباطات نوین است. این ویژگی گرچه یکی از فرصت های ایجاد شده این حوزه است، با این حال سازمان ها باید در انتشار اخبار خود نهایت دقت و سرعت را به کار گیرند تا از این فرصت استفاده بهینه نموده و اطلاع رسانی صحیح را در کوتاهترین زمان ممکن انجام دهند تا علاوه بر جلب اعتماد و اطمینان ذینفعان، از انتشار اخبار نادرست که می تواند هزینه های فراوانی برای سازمان به همراه داشته باشد، جلوگیری نمایند.

مدیرعامل شرکت زغال سنگ پروده طبس در ادامه با اشاره به نقش روابط عمومی ها در برندسازی و تثبیت جایگاه کسب و کار بنگاه ها، روابط عمومی را ابزاری برای "مدیریت" و نه برای مدیر معرفی نمود که با نگاهی جامع، اهداف سازمان را در نظر داشته و برای تحقق آنها تلاش میکند. وی همچنین گفت که روابط عمومی با گذار از دوره و سیستم سنتی، اینک به نوگرایی و تحول جدید رسیده است که از تلفیق علم و هنر برای پیشبرد برنامه ها بهره می گیرد.

کریتی ثانی تأکید نمود که روابط عمومی نوین در واقع مهندسی ارتباطات و شناخت زوایای مختلف روابط درون و برون سازمانی و تلاش مستمر برای جهت دهی به این روابط در مسیر تعالی سازمانی است. بر پایه همین مفهوم "شناسایی و شناساندن" است که در شیوه های جدید کسب و کار، روابط عمومی در نقش مشاور تداعی می نماید تا در واقع با استفاده از اطلاعات حاصل از شناسایی و تحلیل روابط اثرگذار بر نام، فعالیت و جایگاه سازمان، در طراحی نقشه مسیر برای شناساندن صحیح و تثبیت سازمان به مدیریت کمک نماید.

مدیرعامل شرکت زغال سنگ پروده طبس در پایان با اشاره به این مهم که در سازمان های موفق، تمامی کارکنان و ارکان شرکت در واقع همکار و همیار واحد روابط عمومی هستند و تخصص و تجربه خود در بخش های مختلف را برای ارائه یک خروجی مناسب و تأثیرگذار با واحد سازمانی روابط عمومی به اشتراک می گذارند، بیست و هفتم اردیبهشت ماه روز ملی ارتباطات و روابط عمومی را به خانواده بزرگ زغال سنگ طبس و به ویژه همکارانی که در این بخش به ارائه خدمت مشغول هستند، تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد در سایه همدلی و همکاری همیشگی تمامی همکاران، شاهد توفیق روزافزون شرکت زغال سنگ پروده باشیم ان شاءا...

روابط عمومی شرکت زغال سنگ پروده طبس