10 خرداد 1399 23:56:26 ب.ظ

شرکت زغال سنگ پروده طبس از حداکثر توان و امکان برای مقابله با شیوع کرونا استفاده می نماید

روابط عمومی شرکت زغال سنگ پروده طبس

شیوع ویروس کرونا بحث روز دنیا است و ایران عزیز اسلامی نیز با این پدیده درگیر می باشد. با توجه به جهش ژنتیکی این نسل ویروس از خانواده کرونا که با نام کوید19 ثبت گردیده، و بی اثر بودن داروهایی که برای مقابله با نسل های قبلی ویروس تولید شده، کنترل شیوع دوره جدید تا کشف دارو و درمان مؤثر، مستلزم عزم عمومی دولت ها و ملت ها برای مقابله با گسترش بیماری و کاهش اثرات ناشی از آن است.

شرکت زغال سنگ پروده طبس نیز همگام و همراه با سایر اقشار حقیقی و حقوقی، اقدامات لازم برای مقابله با شیوع این بیماری را به صورت جدی در دستور کار قرار داده و به مرحله اجرا گذاشته است. برنامه ریزی به گونه ای انجام شده تا در برابر تغییرات ناگهانی و احتمالی قابلیت انعطاف داشته باشد تا به این ترتیب، تبعات ناشی از احتمال شیوع بیماری به حداقل ممکن برسد. هرچند که موفقیت این برنامه ها به طور قطع در گروی همکاری یکایک افراد است تا با رعایت نکات و دستورالعمل های بهداشتی و مراقبتی، سد اصلی در برابر همه گیری کرونا را محکم تشکیل دهند.

بر این اساس، اقدامات صورت گرفته با هدایت مدیرعامل محترم شرکت، در حوزه های مختلف به شرح زیر و با مدیریت و نظارت واحدهای HSE و بهداشت حرفه ای اجرا شده و همچنان نیز دست اقدام و پیگیری است:

تشکیل کمیته بهداشت با محوریت مقابله با شیوع بیماری کرونا و برگزاری جلسات مستمر کیمته و کارگروه ها همراه با پیگیری مصوبات و نظارت مستمر بر اجرا

تهیه، نصب و اطلاع رسانی گسترده پیام های بهداشتی، آموزشی و مراقبتی به کلیه همکاران همراه با لغو بازدیدهای عمومی و گروهی غیرضروری از معدن، لغو برنامه ها . مراسمات عمومی و گروهی کارکنان برای جلوگیری از تجمع افراد با هدف ممانعت از شیوع بیماری

برگزاری جلسه مشترک با حضور سرپرست شبکه بهداشت طبس، معاون اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل شرکت زغال سنگ پروده طبس و کارشناسان و مدیران مرتبط در منطقه معدنی پروده با هدف هم افزایی و تعامل مؤثر برای مقابله با شیوع کرونا و تبادل نظر در خصوص برنامه های پیشگیرانه و کنترلی مرتبط

شستشو و ضدعفونی کردن چراغخانه های معادن و واگن های نفربر به عنوان مکان های پرتردد در حوزه معدن

شستشو و ضدعفونی آشپزخانه، رستوران و تجهیزات و معابر تردد نیروها، رختکن، حمام ها و سرویس های بهداشتی

توجیه نیروهای پیمانی منطقه همراه با تب سنجی و ارائه آموزش های لازم به نمایندگان نیروها برای کنترل های بهداشتی فردی و محیطی

شستشو و ضدعفونی کردن سرویس های ایاب و ذهاب با همکاری پیمانکار مربوطه همراه با آموزش رانندگان ناوگان در خصوص مسائل بهداشتی و مراقبتی

شستشو و ضدعفونی کردن دفاتر، تجهیزات اداری و معابر در مجموعه اداری شرکت