خرید لوله گالوانیزه 14 اینچ

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1400/7

 

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: خرید لوله گالوانیزه 14 اینچ

محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: ششصد و پنجاه میلیون ریال

آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/1/31

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 1400/2/8

تاریخ بازگشایی پاکات: روز پنجشنبه مورخ 1400/2/9 رأس ساعت 10:30

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 653 و 654) تماس حاصل فرمایید.