25 اردیبهشت 1400 00:31:00 ق.ظ

اجرای کلیه عملیات مربوط به پیشروی معدن

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 1400/10

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: اجرای کلیه عملیات مربوط به پیشروی در مسیرهای فاز سه معدن مرکزی به میزان 2000 متر

محل اجرای موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: دو میلیارد ریال

آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/2/21

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 1400/2/29

تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز پنجشنبه مورخ 1400/2/30 رأس ساعت 8 صبح

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 653 و 654) تماس حاصل فرمایید.