حمایت از تکمیل طرحهای در دست پیگیری برای توسعه زغال سنگ طبس

روابط عمومی شرکت زغال سنگ پروده طبس:

عضو هیات مدیره شستا در بازدید از اولین و بزرگترین معدن تمام مکانیزه زغال سنگ کشور: آمادگی داریم از تکمیل طرحهای در دست پیگیری برای توسعه زغال سنگ طبس حمایت کنیم.

محمود ملکوتی خواه، عضو هیات مدیره شستا باتفاق آقایان وکیلی به عنوان عضو هیات مدیره و معاون فنی و نظارت و حسنی به عنوان مدیر حسابرسی داخلی هلدینگ صدرتامین، در بازدید از شرکت زغال سنگ پروده طبس، از نزدیک فعالیت حوزه های بهره برداری و فنی مهندسی را در بخشهای سطح و زیرزمین مورد ارزیابی قرار داد و آمادگی مجموعه شستا و صدرتامین را برای حمایت از پیشبرد و تکمیل طرح های زغال سنگ طبس در راستای افزایش تولید و ایجاد اشتغال پایدار، اعلام نمود.

در این بازدید مدیرعامل شرکت زغال سنگ پروده طبس ضمن ارائه گزارش عملکرد شرکت از ابتدای سال جاری، طرح های مهم در دست پیگیری در حوزه تجهیزات و استخراج لانگوال را تشریح نمود.

رمضان کریتی ثانی با اشاره به اینکه شرکت زغال سنگ پروده طبس در پنج سال گذشته بزرگترین تولید کننده زغال سنگ کشور و تامین کننده اصلی نیاز کک سازی ایران بوده است، حمایت مجموعه صدرتامین و شستا از تکمیل طرح های مذکور در جهت رونق تولید و توسعه اشتغال منطقه را خواستار شد.

شایان ذکر است که در این بازدید، سطح استانداردهای حوزه HSE شرکت زغال سنگ پروده طبس مورد تحسین بازدیدکنندگان واقع شد.