سهم منطقه طبس و کزغال در آمار کشوری قابل توجه است

روابط عمومی شرکت زغال سنگ پروده طبس

به استناد آمار دریافتی از انجمن زغال سنگ ایران، روند مصرف زغال سنگ خام کک شو در واخدهای کک سازی کشور در سال 1399و همچنین میزان تولید کنسانتره این محصول مورد بررسی و آنالیز آماری قرار گرفت که اینفوگرافی های مربوطه به شرح زیر، حاکی از سهم قابل توجه منطقه طبس و به خصوص کزغال در این آمار است.