10 خرداد 1399 22:38:04 ب.ظ

بازدید نمایندگان شستا و صدرتأمین از شرکت زغال سنگ پروده طبس

روابط عمومی شرکت زغال سنگ پروده طبس:

ملکوتی خواه عضو هیات مدیره شستا عنوان کرد: آزمایشگاه زغال سنگ طبس قابلیت تبدیل شدن به آزمایشگاه مرجع زغال سنگ کشور را داراست.

محمود ملکوتی خواه عضو هیات مدیره شستا به اتفاق آقایان حمزه وکیلی عضو هیات مدیره و معاون فنی و نظارت صدرتامین و عباس حسنی مدیر حسابرسی داخلی صدرتامین در بازدید از بزرگترین کارخانه زغال شویی ایران و آزمایشگاه کنترل کیفی محصول در جوار کارخانه، ضمن اشاره به تنوع و تعدد آنالیزهای در حال انجام روی زغال سنگ در آزمایشگاه شرکت زغال سنگ پروده طبس، عنوان  داشت که این آزمایشگاه در صورت افزودن تجهیزات تکمیلی، قابلیت تبدیل شدن به آزمایشگاه مرجع زغال سنگ ایران را دارا می باشد.

مدیرعامل شرکت زغال سنگ پروده طبس نیز در این بازدید ضمن ارائه گزارشی از روند تجهیز و تکمیل این آزمایشگاه، دانش فنی کارکنان و وجود زیرساخت مناسب را از جمله فاکتورهای مهم موجود برای ارتقا سطح آزمایشگاه کنترل کیفی زغال سنگ طبس برشمرد.

کریتی ثانی در ادامه افزود که برنامه ریزی برای کسب استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ در دست اقدام است که با تحقق این مهم، آزمایشگاه شرکت زغال سنگ پروده طبس به آزمایشگاه مرجع زغال سنگ کشور ارتقاء خواهد یافت.