خرید، نصب و راه اندازی تابلوهای مرکز کنترل موتورها(MCC)

آگهی مناقصه عمومی دومرحله­ای شماره 99/33

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید سپهبد سلیمانی

موضوع مناقصه: خرید، نصب و راه اندازی تابلوهای مرکز کنترل موتورها(MCC)

محل تحویل و اجرای موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال

آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 99/10/22

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 99/11/1

تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز پنجشنبه مورخ 99/11/2 رأس ساعت 12

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 (واحد بازرگانی) تماس حاصل فرمایید.