اجرای کلیه عملیات مربوط به استخراج 330 هزار تن زغال سنگ خام

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 99/23

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: اجرای کلیه عملیات مربوط به استخراج  330 هزار تن زغال سنگ خام از کارگاههای E1 و E2 لایه B2 معدن مرکزی پروده یک

محل اجرای موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: چهار میلیارد ریال

آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 99/10/10

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 99/10/17

تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز چهارشنبه مورخ 99/10/17 رأس ساعت 17:30

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 (داخلی 653 و 654) تماس حاصل فرمایید.