اجرای کلیه عملیات مربوط به پیشروی

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 3/1400

 

 

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: اجرای کلیه عملیات مربوط به پیشروی در مسیرهای P11 T/G,M/G معدن مرکزی به میزان 1400 متر

محل اجرای موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یک میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون ریال

آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 24/1/1400

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 1/2/1400

تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز پنجشنبه مورخ 2/2/1400 رأس ساعت 9:30 صبح

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 653 و 654) تماس حاصل فرمایید.