رمضان کریتی ثانی: بیش از 8200 میلیون ریال سود خالص کزغال در سال مالی 1399 و رشد 305% سود نسبت به دوره مشابه سال 1398، تأییدی بر ارزنده بودن سهام بزرگترین تولیدکننده زغال سنگ ایران است.

به گزارش روابط عمومی شرکت زغال سنگ پروده طبس، مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت برای سال مالی منتهی با 30 اسفند 1399، در هفته اول خرداد 1400، با حضور مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره، مدیران مجمع و مشارکت غیرحضوری سهامداران، برگزار و صورت های مالی و گزارش حسابرس مستقل در خصوص عملکرد شرکت زغال سنگ پروده طبس در سال گذشته، ارائه و بررسی گردید.
مدیرعامل شرکت زغال سنگ پروده طبس در پایان مجمع با اعلام اینکه این شرکت در سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 موفق به تحصیل 8،226،625 میلیون ریال سود خالص شده است افزود، این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال 1398، مؤید رشد 305% سود خالص شرکت است که خبر مسرت بخشی برای دارندگان سهام کزغال محسوب شده و تأییدی بر ارزنده بودن سهام بزرگترین بنگاه معدنی زغال سنگ کشور است.
کریتی ثانی در ادامه با تأکید بر سیاست های عملیاتی کزغال با هدف افزایش تولید و توسعه فعالیت ها، اهمیت معدن در تقویت و توسعه اقتصادی کشور را قابل توجه توصیف نمود و تصریح نمود که راهگار تمرکززدایی از اقتصاد نفت، توجه و تمرکز بر فعالیت های معدنی و بهره برداری از ذخایر ارزشمند معدنی فراوانی است که در پهنه کشور قرار گرفته و پتانسیل فوق العاده ای برای خلق ثروت و رفاه عمومی، اشتغالزایی پایدار، توسعه و امنیت اجتماعی و کسب درآمد ارزی دارد.
وی شرکت زغال سنگ پروده طبس را الگوی کوچک مقیاس معدنکاری مکانیزه و هدفمند دانست که نقش غیرقابل انکاری در توسعه همه جانبه منطقه ایفا می نماید و تعمیم این تجربه به سایر مناطق و سایر معادن کشور، می تواند تحول ساز شود.
مدیرعامل کزغال در ادامه ضمن ابراز رضایت از عملکرد کلیه ارکان شرکت در تحقق برنامه ها که منتج به گزارش مثبت عملکرد مالی سال گذشته و کسب سود برای ذینفعان و سهامداران گردیده، از همراهی و حمایت اعضای هیأت مدیره شرکت قدردانی نمود و افزود برنامه های پیش بینی شده برای افزایش ظرفیت استخراج، ارتقاء راندمان معدنکاری و تولید کنسانتره و توسعه محدوده فعالیت، طبق برنامه ریزی صورت گرفته اجرا خواهد شد تا این شرکت در مسیر تحقق اهداف که یکی از اصلی ترین آنها ارتقاء ارزش ذاتی سهام شرکت است، گام های بلندتر و محکمتری بردارد.
شایان ذکر است شرکت زغال سنگ پروده طبس در سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 موفق به فروش 14،303،671 میلیون ریالی محصول شده که از این رهگذر، 8،094،896 میلیون ریال سود ناخالص و 8،028،777 میلیون ریال سود عملیاتی محقق نمود.