23 فروردین 1400 10:27:18 ق.ظ

اجاره 13 دستگاه خودرو وانت با راننده

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 99/35

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: اجاره 13 دستگاه خودرو وانت با راننده

محل اجرای موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: هشتصد میلیون ریال

آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/11/5

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 99/11/14

تاریخ بازگشایی پاکات: روز چهارشنبه مورخ 99/11/15 رأس ساعت 18

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 653 و 654) تماس حاصل فرمایید.