خرید انواع تجهیزات ابزاردقیق (شامل فلومتر(flow meter)، لِوِل¬ترانسمیتر(level transmitter)، پرشرترانسمیتر(pressure transmitter) و واسط ارتباطی)

آگهی مناقصه عمومی دومرحله­ای شماره 99/26

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید سپهبد سلیمانی

موضوع مناقصه: خرید انواع تجهیزات ابزاردقیق (شامل فلومتر(flow meter
لِوِل­ترانسمیتر(level transmitter)، پرشرترانسمیتر(pressure transmitter) و واسط ارتباطی)

محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یک میلیارد ریال

آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 99/10/20

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 99/11/1

تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز پنجشنبه مورخ 99/11/2 رأس ساعت 8 صبح

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 (واحد بازرگانی) تماس حاصل فرمایید.