خرید اقلام فلزکاری شامل: تانک، مخزن، باکس، شوت و سازه‌های تکیه‌گاهی(ساپورت)

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 98/31

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید سپهد حاج قاسم سلیمانی

موضوع مناقصه: خرید اقلام فلزکاری شامل: تانک، مخزن، باکس، شوت و سازه‌های تکیه‌گاهی(ساپورت)

محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: سیصد و چهل میلیون ریال

آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 98/11/24

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 98/12/3

تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز یکشنبه مورخ 98/12/4 رأس ساعت 18:30

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس بلوار شهید سپهد حاج قاسم سلیمانی شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان یکم پلاک 5- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس، مراجعه نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید.