خرید پکیج تصفیه فاضلاب پرتابل

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: خرید پکیج تصفیه فاضلاب پرتابل

محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: هفتصد و پنجاه میلیون ریال

آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 11/6/1400

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 20/6/1400

تاریخ بازگشایی پاکات: روز شنبه مورخ 20/6/1400 رأس ساعت 19

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 653 و 654) تماس حاصل فرمایید.