21 مرداد 1399 05:19:04 ق.ظ

انجام سرویس های برون شهری و درون شهری با انواع خودروی سواری با راننده

آگهی مناقصه عمومی شماره 98/30

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید مطهری

 موضوع مناقصه: انجام سرویس های برون شهری و درون شهری با انواع خودروی سواری با راننده

محل اجرای موضوع مناقصه: محدوده شهرستان طبس و مسیرهای برون شهری

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: دویست و هفتاد میلیون ریال

آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/11/6

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 98/11/13

تاریخ بازگشایی پاکات: روز یکشنبه مورخ 98/11/13 رأس ساعت 17:30

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس بلوار شهید مطهری شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان یکم پلاک 5 دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند.