23 فروردین 1400 10:26:35 ق.ظ

فروش ضایعات موجود در اداره مرکزی و معادن شرکت زغال سنگ پروده

آگهی مزایده عمومی تجدیدی شماره 99/1

دستگاه مزایده گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

موضوع مزایده: فروش ضایعات موجود در اداره مرکزی و معادن شرکت زغال سنگ پروده

محل تحویل موضوع مزایده: شهرستان طبس و منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمين شركت در مزایده: 10% مبلغ کل پیشنهادی

آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/11/19

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 99/11/29

تاریخ بازگشایی پاکات: روز پنجشنبه مورخ 99/11/30 رأس ساعت 9 صبح

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مزایده از طریق ایمیل اقدام نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 653 و 654) تماس حاصل فرمایید.