دو پروژه «پراپ هیدرولیک معدن» و «بلندینگ برای کیفی سازی خوراک موردنیاز فروآلیاژها» به سمت اجرایی شدن هدایت می شود

دومین جلسه کمیته فناوری و نوآوری شرکت با دستور کار پیگیری مصوبات قبلی و میزان پیشرفت پروژه های محوری کمیته و با حضور رمضان کریتی ثانی مدیرعامل شرکت برگزار گردید.

در این جلسه گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص پیگیری مصوبات مربوط به طرح پراپ هیدرولیک به عنوان جایگزین چوب مصرفی معادن و همچنین طرح بلندینگ به منظور کیفی‌سازی خوراک مورد نیاز صنایع فروآلیاژ بر اساس نیاز مشتری، ارائه گردید.

مدیرعامل شرکت زغال سنگ پروده طبس ضمن اشاره به اهمیت موضوعات محوری دستور کار کمیته افزود ضروری است پیگیری های کمیته و خروجی جلسات حالت اجرایی داشته باشد و برنامه زمانبندی برای پایش مستمر میزان پیشرفت کار، تهیه گردد.

در پایان مقرر شد جلسه بعدی با هدف ارائه گزارش اولیه طرحها و برنامه اقدام پیشنهادی، هفته آینده برگزار گردد.

روابط عمومی شرکت زغال سنگ پروده طبس