تقدیر مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی از شورای اسلامی کار شرکت زغال سنگ پروده طبس

تقدیر مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی از شورای اسلامی کار شرکت زغال سنگ پروده طبس
عباس رکنی،مدیرکل تعاون، کار و رفاه استان به مناسبت روز تشکل ها و مشارکت های  اجتماعی، با اهدای لوح سپاس، از تلاش اعضای شورای اسلامی کار زغال سنگ پروده طبس و نقش این شورا در افزایش بهره وری و ایجاد روحیه همکاری و تفاهم متقابل بین کارگران و کارفرما، استفاده از تجارب و ایده های کارکنان و پاسخگویی به مطالبات، قدردانی نمود.
روابط عمومی شرکت زغال سنگ پروده طبس