23 فروردین 1400 12:11:15 ب.ظ

خرید ویدئووال، کنترلر و سایر تجهیزات مربوط به سیستم مانیتورینگ اتاق کنترل

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله­ای شماره 41/99

 

 

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید سپهبد سلیمانی

موضوع مناقصه: خرید ویدئووال، کنترلر و سایر تجهیزات مربوط به سیستم مانیتورینگ اتاق کنترل

 محل تحویل و اجرای موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: نهصد میلیون ریال

آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 14/12/99

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 25/12/99

تاریخ بازگشایی پاکات: روز دوشنبه مورخ 25/12/99 رأس ساعت 19

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 (واحد بازرگانی) تماس حاصل فرمایید.