خرید قطعات برقی فن اصلی معدن

آگهی مناقصه عمومی شماره 99/21

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید سپهبد سلیمانی

موضوع مناقصه: خرید قطعات برقی فن اصلی معدن شامل رکتیفایر، اینورتر، قطعات ACS800 و سایر موارد (از برند ABB)

محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: دو میلیارد ریال

آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/9/16

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 99/9/26

تاریخ بازگشایی پاکات: روز پنجشنبه مورخ 99/9/27 رأس ساعت 7:30 صبح

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 653 و 654) تماس حاصل فرمایید.