مناقصه خرید انواع کابلهای برق قدرت

آگهی مناقصه عمومی شماره 99/1

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

موضوع مناقصه: خرید انواع کابلهای برق قدرت

محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: نهصد و پنجاه میلیون ریال

آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 99/2/6

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 99/2/13

تاریخ بازگشایی پاکات: روز یکشنبه مورخ 99/2/14 رأس ساعت 18

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس بلوار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی شرکتزغال‌سنگ پروده طبس یا تهران میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان یکم پلاک 5- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس، مراجعه نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید.