کزغال ۶۰۰ میلیارد تومان سود تقسیم می کند

به گزارش روابط عمومی شرکت زغال سنگ پروده طبس، بر اساس مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس گزارشات مالی و حسابرسی مقبول ارائه شده، مقرر شد ۶۰۰ میلیارد تومان معادل حدود ۸۰% سود خالص شرکت زغال سنگ پروده طبس در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹، میان سهامداران کزغال تقسیم گردد بر این اساس به هر سهم ۳۰۰ تومان سود تعلق می گیرد.
به گفته کریتی ثانی مدیر عامل شرکت و مطابق برنامه زمانبندی مصوب، سود سهام سهامداران حقیقی در آبان ۱۴۰۰ و سود سهام سهامداران حقوقی در دی و بهمن ماه ۱۴۰۰ به حساب سجامی افراد واریز خواهد شد. وی افزود عملکرد شرکت زغال سنگ پروده طبس و برنامه ها و اهداف توسعه در سایه حمایت اعضای هیات مدیره و سهامدار عمده، مؤید ارزنده بودن سهام کزغال و نقش تاثیر گذار این شرکت در توسعه صنعتی، اجتماعی و اقتصادی منطقه است.