هیأت مدیره

ادمین سایت

معرفی اعضای هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی:  رمضان کریتی ثانی                                               تاریخ تولد:  1342/11/05

مدرک تحصیلی:  مهندسی استخراج معدن

سمت و وضعیت در هیأت مدیره: نائب رئیس و مدیرعامل - موظف

سوابق حرفه ای:

 • مدیرعامل شرکت زغال سنگ پروده طبس
 • مجری طرح توسعه معادن زغال سنگ طبس
 • مدیر واحد زغال سنگ طبس
 • مجری طرح تکمیل اکتشافات و تجهیز پروده 4 طبس
 • مجری طرح تجهیز معادن زغال سنگ طبس
 • مدیر سایت طرح تجهیز معادن زغال سنگ طبس
 • مدیر دفترفنی طرح تجهیز معادن زغال سنگ طبس
 • سرپرست معدن در منطقه پروده
 • سرپرست معادن تکادو

 

نام و نام خانوادگی:  غلامرضا مؤذنی                                                       تاریخ تولد:  1338/08/01

مدرک تحصیلی:  کارشناس مهندسی صنایع

سمت و وضعیت در هیأت مدیره: رئیس - غیرموظف

سوابق حرفه ای:

 • مدیرعامل شرکت آهن و فولاد میلاد
 • مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره شرکت نفت سپاهان
 • معاون بازرگانی گروه خودروسازی سایپا
 • مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت بکسیم بنیاد مستضعفان
 • مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت صبا ابریشم طوس
 • مدیر بازرگانی شرکت سایپا پرس
 • مدیر بازرگانی شرکت احیاء صنایع خراسان
 • مدیرعامل و عضو هیأت مدیره کارخانه باتری سازی نیروگستران

 

نام و نام خانوادگی:  سیدحمیدرضا موسوی                                            تاریخ تولد:  1366/06/25

مدرک تحصیلی:  دکترای مدیریت

سمت و وضعیت در هیأت مدیره: عضو - موظف

سوابق حرفه ای:

 • مدیرکل HSE سازمان گسترش و نوسازی
 • مدیر شرکت های دارویی شرکت شستا
 • عضو هیأت مدیره شرکت ابوریحان
 • رئیس کمیته حسابرسی شرکت ابوریحان
 • مدیر بازرگانی شرکت مالی

 

نام و نام خانوادگی:  محمد قضائی پاکدهی                                                 تاریخ تولد:  1355/11/01

مدرک تحصیلی:  کارشناسی­ارشد مدیریت­بازرگانی

سمت و وضعیت در هیأت مدیره: عضو - غیرموظف

سوابق حرفه ای:

 • مدیرکل بانک مهر اقتصاد استان کهکیلویه و بویراحمد
 • مدیرکل بانک مهر اقتصاد استان زنجان
 • مدیرکل بانک مهر اقتصاد استان تهران
 • مدیرکل بانک مهر اقتصاد غرب استان تهران
 • معاون اعتبارات و بین الملل بانک مهر اقتصاد
 • مدیرکل اعتبارات بانک مشترک ایران و ونزوئلا

 

نام و نام خانوادگی:  ناصر شجاعی                                                           تاریخ تولد:  1362/01/06

مدرک تحصیلی:  کارشناس ارشد حسابداری

سمت و وضعیت در هیأت مدیره: عضو - غیرموظف

سوابق حرفه ای:

 • رئیس حسابداری مالی و بودجه شرکت سرمایه گذاری صدرتأمین
 • رئیس حسابداری صنعتی کابل البرز
 • رئیس حسابداری مالی راهبران جوان آرمان
 • رئیس حسابداری صنعتی شرکت سیمان ساوه
 • رئیس بودجه و گزارشات شرکت سیمان ساوه
 • مسئول حسابداری انبار و سفارشات شرکت سیمان ساوه
 • مسئول حسابداری شرکت هفت بام ساخت
 • مسئول حسابداری شرکت کومش طرح